OSMANİYE HASANBEYLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Standartları

HASANBEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Ücretli Öğretmen Müracaatı

1-      Dilekçe      

2-      Diploma Fotokopisi  

3-      KPSS Sonuç Belgesi

10 Dakika

2

Kamu Görevlisi Hasta Sevk Kağıdı   (Dış Kadro)

1-  Dilekçe

2-  İzin Kağıdı

3-  Memur Kimliği

10 Dakika

3

Personel Kimlik Kartı

1-      Form     

2-      1 Adet Vesikalık Fotoğraf

15 Gün

4

Sözleşmeli Öğretmenin Göreve Başlaması

1-      Başvuru Formu( İnternet Üzerinden)

2-      Sağlık Beyanı 

3-      Adli Sicil Kaydı Beyanı

4-      Askerlik Durum Beyanı

5-      3 Adet Vesikalık Fotoğraf

6-      Mal Bildirim Beyanı

7-      Diploma Fotokopisi

8-      Etik Sözleşme

9-      Personel Bilgi Formu

15 Dakika

5

İlk Atama Müracaatı

1-      Diploma Aslı ve Fotokopisi

 

5 Dakika

6

Şikâyet

 

 

1- Dilekçe

 

 

15 Gün

 

ÖZEL YURT AÇMA HİZMET STANDARDI

4

Özel Yurt Açma Başvurusu

1- Müracaat dilekçesi

   a)Şirket ve benzerleri için ticari sicil gazetesinde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi.     b)Diğer özel hukuk tüzel kişiler için yönetim kurulu veya yetkili organın kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği. 2- Kurucuya ait iki adet fotoğraf. 3- Doğruluk belgesi. 4- Diploma. 5- Binaya ait üç adet röleve. 6- Binanın endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten İl Sağlık müdürlüğünden alınan belge. 7- Binanın kiralık olması halinde kira sözleşmesi 8- Bina kurucuya ait ise tapu senedi. 9- Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahipse buna ilişkin olarak tapu sicilinden alınan belge. 10- Binanın mesken veya iş yeri olduğunu belirten belediye İmar müdürlüğünden alınan Yapı Kullanım İzin Belgesi. 11- Yetkili(yapı denetim Firmaları) kuruluştan alınan binanın depreme dayanıklı olduğunu gösteren belge. 12- Şirket ve benzerleri için Ticaret sicili Gazetesinde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı Gün

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇMA HİZMET STANDARDI

2

Özel Öğretim Kurumu Açma Başvurusu

1- Başvuru Formu (Ek-1), 2- Kurucu ya da kurucu temsilcisine ait Adli sicil kaydı  beyanı  3- Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içerisinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi. 4- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı, kuruma ait binanın 4 adet yerleşim planı (35X50 cm), 5- Kurum yönetmeliği, 6- Uygulanmak istenilen Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmış müfredat programı, 7- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği , 8- Kurum binası kiralık ise  okullarda öğretim süresi kadar diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği, 9- Yönetici ve derslere girmesi gereken personelin en az 1/3 teklif evrakı, geri kalan öğretim personelinin atanacağına dair taahhütname.

1Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri          :                                                                 İkinci Müracaat Yeri  :

İsim                            : Hacı DİNLER                                               İsim                          : Mehmet Alper ÇIĞ

Unvan                         : İlçe Milli Eğitim  Müdürü                               Unvan                        : Kaymakam V.

Adres                          : Cumhuriyet Mah./Hasanbeyli                        Adres                         : Merkez Mah./Hasanbeyli

Tel                              : 03286648563-64                                          Tel                             : 03286648333

Faks                            : 03286648563                                             Faks                           : 03286648534

e-Posta                        : hasanbeyli80@meb.gov.tr                           e-Posta                      : hasanbeyli@icisleri.gov.tr

Hasanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Hasanbeyli Merkez/Osmaniye Türkiye - 0328 664 85 63-64

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.